Kontakt

DDM Holice
Tel.: 466 682 150
E-mail: ddm@holice.cz
Web: https://www.holice.cz/ddm/


Michaela Píšová
Tel.: 732 139 646
E-mail: michaelapisova@seznam.cz