Věkové kategorie

Aerobic 0             4 – 7 let

Aerobic 1             8 – 11 let

Aerobic 2            12 – 15 let

 

Kontakt

Michaela Píšová +420 / 732 139 646
michaelapisova@seznam.cz